Nordens Ark, Bohuslän
27 November - 1 December I Samarbete med:
Sveriges Television Swedbank
Sotenäs kommun Sotenäs Turism
Studiefrämjandet Scandinavian Photo
PROGRAM | Nordens Ark | ONSDAG 08.00 - 09.00 | Frukost
09.00 - 10.00 | Välkomstsamling Nordiska Naturfilmarna Stefan Quinth, Naturfilmarna & Claes Andrén, Nordens Ark Lokal: Åby (Hotellets källare)
10.00 - 12.00 | Årsmöte Naturfilmarna Lokal: Åby
12.00 - 13.00 | Lunch
13.00 - 15.00 | Forts. Årsmöte Naturfilmarna Lokal: Åby
15.30 - 17.30 | Gemensamt nordiskt möte Sv-No-Dk-Fin-EST-ISL Frågor om det Nordiska samarbetet diskuteras m.m. Lokal: Åby
19.00 - 20.00 | Välkomstmiddag Sotenäs Kommun bjuder in Berättarkväll Lokal: Hotellet