Nordens Ark, Bohuslän
27 November - 1 December I Samarbete med:
Sveriges Television Swedbank
Sotenäs kommun Sotenäs Turism
Studiefrämjandet Scandinavian Photo
Film på Kulturhuset Hav & Land Premiärfilmen
Eken – in i döden levande | Ulf Jonasson, Hans Berggren & Henrik Ekman
Eken är hem för fler arter än något av våra träd, däribland över 500 olika slags skalbaggar. Varje fas i ekens livscykel bjuder på sina ekologiska historier.
Filmen kommer att återge ett urval av de mest intressanta under utvecklingen från ekollon till kullfallen jätte. Berättelsen om forkörning | Stefan Quinth & Sigurd Jönsson
På farfarsfars tid gick hela 80 procent av alla varutransporter längs vintervägar. Stefan Quinth visar bitar ur filmen Resan Falun-Röros – Från världsarv till världsarv med häst och släde. Sigurd Jönsson visar resan från Dalarna till Globen. I vargars spår | Göran Emerius
I sin film berättar Göran om mötet med vita tundravargar på den kanadensiska tundran. The Green Planet | Stefan Degerlund
Sebra Film
Genom årmiljonerna har människan lärt sig att använda och utnyttja jordens resurser för sitt eget välbefinnande. Nu i början på det nya århundradet har vi förstått från bl.a. forskningen att vi hotar vår egen existens. Finns de goda och uthålliga lösningarna i en grönare planet? Mitt i naturen special | Martin Emtenäs SVT
Go’bitar ur Mitt i naturen. Martin berättar om upplevelser bakom kameran. Den osynliga älven | Kurt Skoog & Markus Nord
Trånga, vattenfyllda grottgångar, frysande kallt vatten och en ständig risk för ras. En världsunik och extrem dykexpedition tar oss med in i Bjurälvens underjordiska flöden. Norska perlor | Arne Neavra & Torgeir Beck Lande Norsk Naturfilmforening
Detta är den hittills största naturfilmserie om natur och djur producerat i Norge, ja kanske i hela Norden. Upptagningen har tagit tre år och innehåller starka sekvenser från Hvaler/Koster i syd till Svalbard i norr.
Språk: Norska The Arctic Giant | Adam Schmedes Dansk Naturfilmforening
Grönlandsvalen kan bli över 200 år gammal. I filmen visas det för första gången unika bilder på Grönlandsvalens hemliga liv under vattnet.
Språk: Engelska Old Man and the Moose | Joosep Matjus Finsk/Estnisk Naturfilmförening
Harri har studerat älgarnas leverne och beteende i mer än 30 år. Att bli accepterad av älgarna har varit hans livslånga dröm som blivit förverkligad genom lång vistelse med älgarna i deras naturliga omgivning.
Språk: Estnisk – textad på engelska Från Smögen till Alaska | Rosita Molldén
Rosita Molldén, förberedande medlem i Naturfilmarna, visar sin nya film, en reseskildring från Smögen till Kodiak, Alaska. Resan gjordes med Naturfilmaren Stefan Quinth som mentor 2013. Den helige i päls | Torkel Lundberg & Björnola Lind
En film om relationen mellan björn och människa. Filmen är en associativ poetisk väv med björnen i centrum och baseras på intervjuer med samiska traditionsbärare, björnkännare samt forskare vid Skandinaviska björnprojektet.